کل اخبار 1102
ساعت :

زاویه سازی مادلینگ

5 مرداد 1400

تصاویر زاویه سازی فک

رفع غیر قرینگی و زاویه سازی صورت با تزریق ژل رفع غیر قرینگی و زاویه سازی مادلینگ با تزریق ژل زاویه سازی و فرم دادن به صورت با تزریق ژل زاویه سازی و رفع غیر قرینگی صورت با تزریق ژل زاویه سازی فک زاویه سازی فک زاویه سازی فک با تزریق ژل زاویه سازی و […]

4 مرداد 1400

تصاویر تزریق ژل صورت

رفع گودی زیر چشم با تزریق فیلر زاویه سازی مادلینگ و برجسته سازی صورت با تزریق ژل برجسته سازی و فرم دهی گونه با تزریق ژل جوانسازی ورفع تیرگی و گودی زیر چشم و با تزریق ژل رفع گودی زیر چشم با تزریق ژل زاویه سازی و حجم دهی صورت با تزریق ژل برجسته سازی […]

برو بالا