کل اخبار 1102
ساعت :

درمان طاسی

هزینه و قیمت کاشت مو در تبریز
9 اسفند 1399

هزینه و قیمت کاشت مو در تبریز

قیمت کاشت مو قیمت دقیق کاشت مو در تبریز و تعیین هزینه آن متاسفانه قانون معینی را دنبال نمی کند و طیق تعرفه دولتی سالانه یک قیمت مشخصی برای هر گرافت تعیین می شود و هر کلینیکی بر اساس قانون عرضه و تقاضا هر منطقه به یکی از اشکال که در زیر توضیح داده می […]

برو بالا