کل اخبار 1097
ساعت :

درمان آفت

آفت دهان و راههای درمان
اردیبهشت ۲, ۱۴۰۰

آفت دهان و راههای درمان

آفت دهان آفت یک ضایعه سطحی منفرط یا متعدد و معمولاً کوچک دهان است که سطح آنرا غشاء خاکستری یا زرد رنگی پوشانده و هاله قرمزی اطراف آنرا گرفته است. کناره های آن ممکن است کمی برجسته یا صاف باشند. احساس سوزش و قلقلک ممکن است از ۲۴ ساعت قبل از بروز زخم در محل […]

برو بالا