کل اخبار 1102
ساعت :

فیلم های تزریق چربی | تبریزپوست

17 شهریور 1400

فیلم تخلیه و تزریق چربی با دستگاه PAL

فیلم تخلیه و تزریق چربی با دستگاه PAL توسط دکتر کامبیز ایزدپناه را مشاهده نمایید.  

فیلم تزریق ژل، چربی یا بوتاکس

فیلم تزریق ژل، چربی یا بوتاکس توسط دکتر علی میقانی را مشاهده نمایید.  

فیلم استفاده از سلول بنیادی تزریق چربی

فیلم استفاده از سلول بنیادی تزریق چربی در کلینیک مهرزاد را مشاهده نمایید.  

فیلم توصیه های لازم قبل و بعد از تزریق چربی

فیلم توصیه های لازم قبل و بعد از تزریق چربی در کلینیک تخصصی پوست و مو بهبد لیزر را مشاهده نمایید.    

برو بالا