کل اخبار 1124
ساعت :

کرمهای پاک کننده آرایش دور چشم | تبریزپوست

آشنایی با انواع کرمهای پاک کننده آرایش دور چشم
26 شهریور 1400

آشنایی با انواع کرمهای پاک کننده آرایش دور چشم

کرمهای پاک کننده آرایش دور چشم کرمهای اون، الارو و کورپورسانو برای پاک کردن و تمیز نمودن دور چشم ها از انواع مواد آرایشی بکار می روند. کرمهای پاک کننده به ترتیب الفبا شامل: اون کرم پاک کننده آرایشی چشم اون: پاک کننده اختصاصی پلک و مژه ها/ مناسب چشم های فوق حساس و افرادی […]

برو بالا