کل اخبار 1102
ساعت :

کرمهای سفت کننده سینه | تبریزپوست

آشنایی با انواع کرمهای سفت کننده سینه
2 مهر 1400

آشنایی با انواع کرمهای سفت کننده سینه

کرمهای سفت کننده سینه کرمهای سفت کننده سینه اسپانول، بل کلینیک و گلنیک با افزایش استحکام شبکه پروتئینی پوست از افتادگی پوست جلوگیری می کنند و باعث سفتی سینه ها می شوند. انواع کرمها و لوسیونها وژل سفت کننده سینه به ترتیب الفبا شامل: اسپانول لوسیون بدن سفت کننده بادام شیرین اسپانول: سفت کننده قوی […]

برو بالا