تبریزپوست
تبریزپوست

[vc_row][vc_column width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-xs-12″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_bob_hover” id=”cz_108866″ sk_overall=”background-color:rgba(242,244,247,0.9);padding-top:10px;padding-bottom:40px;margin-bottom:30px;border-style:solid;border-width:3px;border-color:#95a0b0;border-radius:6px;” sk_hover=”box-shadow:0px 10px 20px rgba(0,0,0,0.12) ;”][cz_service_box type=”vertical” title=”فیلم کامل جراحی لیپوساکشن” icon=”far fa-futbol” separator=”line” id=”cz_25568″ sk_title=”font-size:18px;color:#044293;font-family:dana;font-weight:700;” sk_icon=”font-size:32px;color:#099aad;” sk_icon_con=”margin-bottom:10px;margin-top:0px;” sk_line=”background-color:#044293;”]

دکتر اسماعیل فرزاد فرد

[/cz_service_box][cz_gap height=”10px” id=”cz_70412″][cz_button title=”بیشتر” btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_show_hidden_icon” effect=”cz_btn_fx_7″ link=”url:https%3A%2F%2Ftabrizpoost.ir%2F%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2584-%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c-%25d9%2584%25db%258c%25d9%25be%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2586%2F|title:%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D9%84%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86|target:_blank” icon=”fa fa-long-arrow-right” id=”cz_85999″ sk_button=”border-radius:5px;padding:7px 20px 7px 20px;border-bottom-width:0px;border-right-width:0px;border-top-width:0px;font-weight:300;color:#ffffff;background-color:#099aad;font-size:13px;” sk_icon=”color:rgba(255,255,255,0.51);”][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-xs-12″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_bob_hover” id=”cz_108866″ sk_overall=”background-color:rgba(242,244,247,0.9);padding-top:10px;padding-bottom:40px;margin-bottom:30px;border-style:solid;border-width:3px;border-color:#95a0b0;border-radius:6px;” sk_hover=”box-shadow:0px 10px 20px rgba(0,0,0,0.12) ;”][cz_service_box type=”vertical” title=”فیلم جراحی لیپوساکشن غبغب” icon=”far fa-futbol” separator=”line” id=”cz_39447″ sk_title=”font-size:18px;color:#044293;font-family:dana;font-weight:700;” sk_icon=”font-size:32px;color:#099aad;” sk_icon_con=”margin-bottom:10px;margin-top:0px;” sk_line=”background-color:#044293;” cz_service_box=””]

کلینیک زیبایی دکتر امانی

[/cz_service_box][cz_gap height=”10px” id=”cz_70412″][cz_button title=”بیشتر” btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_show_hidden_icon” effect=”cz_btn_fx_7″ link=”url:https%3A%2F%2Ftabrizpoost.ir%2F%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25d9%2584%25db%258c%25d9%25be%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2586-%25d8%25ba%25d8%25a8%25d8%25ba%25d8%25a8%2F|title:%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D9%84%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86%20%D8%BA%D8%A8%D8%BA%D8%A8|target:_blank” icon=”fa fa-long-arrow-right” id=”cz_59625″ sk_button=”border-radius:5px;padding:7px 20px 7px 20px;border-bottom-width:0px;border-right-width:0px;border-top-width:0px;font-weight:300;color:#ffffff;background-color:#099aad;font-size:13px;” sk_icon=”color:rgba(255,255,255,0.51);”][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-xs-12″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_bob_hover” id=”cz_108866″ sk_overall=”background-color:rgba(242,244,247,0.9);padding-top:10px;padding-bottom:40px;margin-bottom:30px;border-style:solid;border-width:3px;border-color:#95a0b0;border-radius:6px;” sk_hover=”box-shadow:0px 10px 20px rgba(0,0,0,0.12) ;”][cz_service_box type=”vertical” title=”فیلم لاغری موضعی با لیپوساکشن” icon=”far fa-futbol” separator=”line” id=”cz_73100″ sk_title=”font-size:18px;color:#044293;font-family:dana;font-weight:700;” sk_icon=”font-size:32px;color:#099aad;” sk_icon_con=”margin-bottom:10px;margin-top:0px;” sk_line=”background-color:#044293;”]

دکتر آرمان انقطاع فوق تخصص جراحی پلاستیک

[/cz_service_box][cz_gap height=”10px” id=”cz_70412″][cz_button title=”بیشتر” btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_show_hidden_icon” effect=”cz_btn_fx_7″ link=”url:https%3A%2F%2Ftabrizpoost.ir%2F%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25ba%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b6%25d8%25b9%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2584%25db%258c%25d9%25be%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2586%2F|title:%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%84%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86|target:_blank” icon=”fa fa-long-arrow-right” id=”cz_31875″ sk_button=”border-radius:5px;padding:7px 20px 7px 20px;border-bottom-width:0px;border-right-width:0px;border-top-width:0px;font-weight:300;color:#ffffff;background-color:#099aad;font-size:13px;” sk_icon=”color:rgba(255,255,255,0.51);”][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-3 vc_col-xs-12″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_bob_hover” id=”cz_108866″ sk_overall=”background-color:rgba(242,244,247,0.9);padding-top:10px;padding-bottom:40px;margin-bottom:30px;border-style:solid;border-width:3px;border-color:#95a0b0;border-radius:6px;” sk_hover=”box-shadow:0px 10px 20px rgba(0,0,0,0.12) ;”][cz_service_box type=”vertical” title=”فیلم مرحله به مرحله لیپوساکشن شکم” icon=”far fa-futbol” separator=”line” id=”cz_17320″ sk_title=”font-size:18px;color:#044293;font-family:dana;font-weight:700;” sk_icon=”font-size:32px;color:#099aad;” sk_icon_con=”margin-bottom:10px;margin-top:0px;” sk_line=”background-color:#044293;”]

دکتر علی اکبر عطایی

[/cz_service_box][cz_gap height=”10px” id=”cz_70412″][cz_button title=”بیشتر” btn_position=”cz_btn_center” icon_position=”after” text_effect=”cz_btn_show_hidden_icon” effect=”cz_btn_fx_7″ link=”url:https%3A%2F%2Ftabrizpoost.ir%2F%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25ad%25d9%2584%25d9%2587-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25ad%25d9%2584%25d9%2587-%25d9%2584%25db%258c%25d9%25be%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b4%25d9%2586-%25d8%25b4%25da%25a9%25d9%2585-%25d9%2588-%25d9%25be%25d9%2587%25d9%2584%2F|title:%20%D9%84%DB%8C%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D8%B4%D9%86%20%D8%B4%DA%A9%D9%85%20%D9%88%20%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88|target:_blank” icon=”fa fa-long-arrow-right” id=”cz_95616″ sk_button=”border-radius:5px;padding:7px 20px 7px 20px;border-bottom-width:0px;border-right-width:0px;border-top-width:0px;font-weight:300;color:#ffffff;background-color:#099aad;font-size:13px;” sk_icon=”color:rgba(255,255,255,0.51);”][/cz_content_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”100px”][/vc_column][/vc_row]

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *