تبریزپوست
تبریزپوست

[vc_row][vc_column width=”1/4″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_1_hover” id=”cz_11587″ sk_overall=”border-radius:5px;border-bottom-style:solid;border-color:#dddddd;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;padding-bottom:35px;padding-top:5px;border-width:1px 1px 1px 1px;background-color:unset !important;background-image:linear-gradient(180deg,#ffffff,#eeeeee);”][cz_service_box type=”vertical” title=”فیلم لیفت ابرو با نخ” icon=”far fa-futbol” separator=”line” id=”cz_104241″ sk_title=”font-size:18px;color:#001e69;font-family:dana;font-weight:700;” sk_icon=”font-size:36px;color:#1e73be;” sk_icon_con=”margin-bottom:10px;”]

دکتر مهرداد نبی پور

[/cz_service_box][cz_button title=”بیشتر” btn_position=”cz_btn_center” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” link=”url:https%3A%2F%2Ftabrizpoost.ir%2F%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25d9%2584%25db%258c%25d9%2581%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2588-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2586%25d8%25ae%2F|title:%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D8%AE|target:_blank” id=”cz_65977″ sk_button=”border-radius:3px;background-color:#1e73be;padding-top:5px;margin-top:7px;position:relative;display: table;margin:0 auto;font-weight:400;font-size:12px;color:#ffffff;” cz_button=””][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_1_hover” id=”cz_11587″ sk_overall=”border-radius:5px;border-bottom-style:solid;border-color:#dddddd;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;padding-bottom:35px;padding-top:5px;border-width:1px 1px 1px 1px;background-color:unset !important;background-image:linear-gradient(180deg,#ffffff,#eeeeee);”][cz_service_box type=”vertical” title=”فیلم لیفت بینی با نخ” icon=”far fa-futbol” separator=”line” id=”cz_64094″ sk_title=”font-size:18px;color:#001e69;font-family:dana;font-weight:700;” sk_icon=”font-size:36px;color:#1e73be;” sk_icon_con=”margin-bottom:10px;”]مجموعه پزشکی پوست و مو آراد[/cz_service_box][cz_button title=”بیشتر” btn_position=”cz_btn_center” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” link=”url:https%3A%2F%2Ftabrizpoost.ir%2F%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25d9%2584%25db%258c%25d9%2581%25d8%25aa-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2586%25d8%25ae%2F|title:%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D8%AE|target:_blank” id=”cz_81690″ sk_button=”border-radius:3px;background-color:#1e73be;padding-top:5px;margin-top:7px;position:relative;display: table;margin:0 auto;font-weight:400;font-size:12px;color:#ffffff;” cz_button=””][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_1_hover” id=”cz_11587″ sk_overall=”border-radius:5px;border-bottom-style:solid;border-color:#dddddd;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;padding-bottom:35px;padding-top:5px;border-width:1px 1px 1px 1px;background-color:unset !important;background-image:linear-gradient(180deg,#ffffff,#eeeeee);”][cz_service_box type=”vertical” title=”فیلم لیفت پیشانی با نخ” icon=”far fa-futbol” separator=”line” id=”cz_13581″ sk_title=”font-size:18px;color:#001e69;font-family:dana;font-weight:700;” sk_icon=”font-size:36px;color:#1e73be;” sk_icon_con=”margin-bottom:10px;”]

دکتر حمید رضا فتحی

[/cz_service_box][cz_button title=”بیشتر” btn_position=”cz_btn_center” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” link=”url:https%3A%2F%2Ftabrizpoost.ir%2F%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25d9%2584%25db%258c%25d9%2581%25d8%25aa-%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2586%25d8%25ae%2F|title:%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D8%AE|target:_blank” id=”cz_33141″ sk_button=”border-radius:3px;background-color:#1e73be;padding-top:5px;margin-top:7px;position:relative;display: table;margin:0 auto;font-weight:400;font-size:12px;color:#ffffff;” cz_button=””][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_1_hover” id=”cz_11587″ sk_overall=”border-radius:5px;border-bottom-style:solid;border-color:#dddddd;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;padding-bottom:35px;padding-top:5px;border-width:1px 1px 1px 1px;background-color:unset !important;background-image:linear-gradient(180deg,#ffffff,#eeeeee);”][cz_service_box type=”vertical” title=”فیلم لیفت صورت با نخ” icon=”far fa-futbol” separator=”line” id=”cz_22876″ sk_title=”font-size:18px;color:#001e69;font-family:dana;font-weight:700;” sk_icon=”font-size:36px;color:#1e73be;” sk_icon_con=”margin-bottom:10px;”]

کلینیک بین المللی پوست مو زیبایی آراد

[/cz_service_box][cz_button title=”بیشتر” btn_position=”cz_btn_center” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” link=”url:https%3A%2F%2Ftabrizpoost.ir%2F%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25d9%2584%25db%258c%25d9%2581%25d8%25aa-%25d8%25b5%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d9%2586%25d8%25ae%2F|title:%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%AA%20%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D8%AE|target:_blank” id=”cz_110637″ sk_button=”border-radius:3px;background-color:#1e73be;padding-top:5px;margin-top:7px;position:relative;display: table;margin:0 auto;font-weight:400;font-size:12px;color:#ffffff;” cz_button=””][/cz_content_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”100px”][/vc_column][/vc_row]

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *