تبریزپوست
تبریزپوست

[vc_row][vc_column width=”1/4″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_1_hover” id=”cz_11587″ sk_overall=”border-radius:5px;border-bottom-style:solid;border-color:#dddddd;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;padding-bottom:35px;padding-top:5px;border-width:1px 1px 1px 1px;background-color:unset !important;background-image:linear-gradient(180deg,#ffffff,#eeeeee);”][cz_service_box type=”vertical” title=”فیلم جراحی زیبایی رینوپلاستی” icon=”fa czico-aparat” separator=”line” id=”cz_24601″ sk_title=”font-size:18px;color:#001e69;font-family:dana;font-weight:700;” sk_icon=”font-size:36px;color:#1e73be;” sk_icon_con=”margin-bottom:10px;”]

دکتر منصور هادیلو

[/cz_service_box][cz_button title=”بیشتر” btn_position=”cz_btn_center” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” link=”url:https%3A%2F%2Ftabrizpoost.ir%2F%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c-%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25a8%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586%25d9%2588%25d9%25be%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c%2F|title:%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C|target:_blank” id=”cz_90343″ sk_button=”border-radius:3px;background-color:#1e73be;padding-top:5px;margin-top:7px;position:relative;display: table;margin:0 auto;font-weight:400;font-size:12px;color:#ffffff;” cz_button=””][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_1_hover” id=”cz_11587″ sk_overall=”border-radius:5px;border-bottom-style:solid;border-color:#dddddd;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;padding-bottom:35px;padding-top:5px;border-width:1px 1px 1px 1px;background-color:unset !important;background-image:linear-gradient(180deg,#ffffff,#eeeeee);”][cz_service_box type=”vertical” title=”فیلم انیمیشن جراحی رینوپلاستی” icon=”fa czico-aparat” separator=”line” id=”cz_43029″ sk_title=”font-size:18px;color:#001e69;font-family:dana;font-weight:700;” sk_icon=”font-size:36px;color:#1e73be;” sk_icon_con=”margin-bottom:10px;”]

دکتر محمدرضا سماواتی فرد

[/cz_service_box][cz_button title=”بیشتر” btn_position=”cz_btn_center” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” link=”url:https%3A%2F%2Ftabrizpoost.ir%2F%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c%25d9%2585%25db%258c%25d8%25b4%25d9%2586-%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c-%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586%25d9%2588%25d9%25be%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c%2F|title:%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C|target:_blank” id=”cz_66763″ sk_button=”border-radius:3px;background-color:#1e73be;padding-top:5px;margin-top:7px;position:relative;display: table;margin:0 auto;font-weight:400;font-size:12px;color:#ffffff;” cz_button=””][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_1_hover” id=”cz_11587″ sk_overall=”border-radius:5px;border-bottom-style:solid;border-color:#dddddd;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;padding-bottom:35px;padding-top:5px;border-width:1px 1px 1px 1px;background-color:unset !important;background-image:linear-gradient(180deg,#ffffff,#eeeeee);”][cz_service_box type=”vertical” title=”فیلم جراحی بینی (رینوپلاستی)” icon=”fa czico-aparat” separator=”line” id=”cz_35669″ sk_title=”font-size:18px;color:#001e69;font-family:dana;font-weight:700;” sk_icon=”font-size:36px;color:#1e73be;” sk_icon_con=”margin-bottom:10px;”]

دکتر سهراب براتی

[/cz_service_box][cz_button title=”بیشتر” btn_position=”cz_btn_center” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” link=”url:https%3A%2F%2Ftabrizpoost.ir%2F%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586%25d9%2588%25d9%25be%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c%2F|title:%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C|target:_blank” id=”cz_18765″ sk_button=”border-radius:3px;background-color:#1e73be;padding-top:5px;margin-top:7px;position:relative;display: table;margin:0 auto;font-weight:400;font-size:12px;color:#ffffff;” cz_button=””][/cz_content_box][/vc_column][vc_column width=”1/4″][cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_1_hover” id=”cz_11587″ sk_overall=”border-radius:5px;border-bottom-style:solid;border-color:#dddddd;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;padding-bottom:35px;padding-top:5px;border-width:1px 1px 1px 1px;background-color:unset !important;background-image:linear-gradient(180deg,#ffffff,#eeeeee);”][cz_service_box type=”vertical” title=”فیلم عمل جراحی بینی (رینوپلاستی)” icon=”fa czico-aparat” separator=”line” id=”cz_69877″ sk_title=”font-size:18px;color:#001e69;font-family:dana;font-weight:700;” sk_icon=”font-size:36px;color:#1e73be;” sk_icon_con=”margin-bottom:10px;”]

دکتر حمید رضا فتحی

[/cz_service_box][cz_button title=”بیشتر” btn_position=”cz_btn_center” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” link=”url:https%3A%2F%2Ftabrizpoost.ir%2F%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25d8%25b9%25d9%2585%25d9%2584-%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c-%25d8%25a8%25db%258c%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586%25d9%2588%25d9%25be%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25af%25da%25a9%25d8%25aa%25d8%25b1-%25d8%25ad%2F|title:%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C|target:_blank” id=”cz_94212″ sk_button=”border-radius:3px;background-color:#1e73be;padding-top:5px;margin-top:7px;position:relative;display: table;margin:0 auto;font-weight:400;font-size:12px;color:#ffffff;” cz_button=””][/cz_content_box][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”100px”][/vc_column][/vc_row]

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *