پزشکان متخصص ENT و رینوپلاستی تبریز

دکتر رحيم سیاح ملی

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: خيابان شريعتي جنوبي ، كوچه ارك ، روبروي هتل ارك ، پلاك ۳۵
شماره مطب :۵۲۶۲۶۰۰
شماره نظام پزشکی: ۱۳۲۲۲

دکتر سيد جواد سید توتونچی

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: چهار راه آبرسان- برج سفید – طبقه اول- واحد D -شماره مطب :۳۳۵۹۰۶۰
آدرس محل کار: مرکز آموزشی درمانی امام رضا
شماره نظام پزشکی: ۲۹۱۹۹

هوشنگ کاظمی شیشوان

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: پل منصور- نبش كوچه دوم به طرف آبرسان
شماره مطب :۳۳۶۵۲۵۲
شماره نظام پزشکی: ۲۰۳۳۸

دکتر صمد ریخته گر غیاثی

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: خيابان ۱۷ شهريور جديد جنب آموزش و پرورش ناحيه ۲ – شماره مطب :۵۵۶۵۷۵۸
آدرس محل کار: خيابان دانشگاه بيمارستان امام رضا
شماره نظام پزشکی: ۲۵۴۶۱

دکتر نازيلا مرزبان

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: خيابان ۱۷ شهريور جديد برج امپراطور
شماره مطب :۵۵۳۶۱۳۶
آدرس محل کار: خ قره آغاج بيمارستان امير المومنين
شماره نظام پزشکی: ۴۸۷۷۰

دکتر حسين غفاری مهر

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: ۱۷شهريورجديد روبروي آزمايشگاه مهر پلاك ۴۴ – شماره مطب :۵۵۳۰۸۶۸
آدرس محل کار: خیابان هقتم تیر- بيمارستان شمس
شماره نظام پزشکی: ۳۲۷۲۷

دکتر محمود بهشتی

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب:
شماره مطب :
آدرس محل کار: خ آزادي بين تقاطع حافظ و منتظري – مركز آموزشي ،درماني سينا
شماره نظام پزشکی: ۶۰۹۰۲

دکتر نيكزاد شهیدی

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: ۱۷ شهریورجدید- برج آذربایجان- طبقه۷
شماره مطب :۵۵۷۲۰۳۷
آدرس محل کار: بیمارستان امیرالمومنین
شماره نظام پزشکی: ۶۶۲۷۰A

دکتر محمد نژادکاظم

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: خیابان ولی عصر – بالاتر از دادگستری – نرسیده به مسکن و شهرسازی – خیابان شیراز – ساختمان استاد شهریار – طبقه ۵ شرقی
شماره مطب :۳۲۹۲۹۹۲-۳
شماره نظام پزشکی: ۱۳۲۲۷

حميرا رشدی

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: چهارراه باغشمال اول مقصوديه
پلاك ۶
شماره مطب :۵۵۵۶۱۴۲
آدرس محل کار: شهرك ارم بيمارستان عالي نسب
شماره نظام پزشکی: ۳۷۰۵۵

دکتر لطيفه محمدپور

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: خيابان ۱۷ شهريور – جنب داروخانه سارا – ساختمان فدک- طبقه اول
شماره مطب :۵۵۶۰۹۶۱
آدرس محل کار: بیمارستان ۵۲۲ ارتش
شماره نظام پزشکی: ۵۴۱۴۴

دکتر مجيد فهمی

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: خيابان ۱۷ شهريور جديد – روبروي اداره آموزش و پرورش ناحيه ۲
شماره مطب :۵۵۵۵۱۸۱
آدرس محل کار: بیمارستان محلاتی
شماره نظام پزشکی: ۲۸۶۲۵

دکتر محمد بهزاد اوخساری

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: ۱۷ شهريور جديد ساختمان رونق جنب آزمايشگاه مهر
شماره مطب :۵۵۶۳۶۹۴
آدرس محل کار: بیمارستان عالی نسب
شماره نظام پزشکی: ۳۶۲۴۷

دکتر مسعود نادرپور

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: بزرگراه نیایش – جنب پل پیشقدم – ساختمان پزشکان سلامت
شماره مطب:۳۳۲۵۹۷۲۰
آدرس محل کار: مركز آموزشي درماني امام رضا
شماره نظام پزشکی: ۴۰۶۲۷

دکتر سید محمد مقدسی

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: خيابان ارتش جنوبي
ساختمان قائم
شماره مطب :۵۵۶۶۲۳۳
آدرس محل کار:
شماره نظام پزشکی: ۱۶۴۸۹

دکتر مهرداد نهائی

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: خیابان ازادی – روبروی پمپ بنزین مارالان- ساختمان آزادی-طبقه دوم-شماره مطب :۳۳۷۴۳۱۰
آدرس محل کار: مرکز آموزشی درمانی سینا
شماره نظام پزشکی: ۳۰۴۳۰

دکتر محمد سخندان

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب: چهارراه باغشمال، روبروی بیماستان الزهرا، ساختمان آفتاب
شماره مطب :۳۵۵۴۹۲۷۱
آدرس محل کار:بیمارستان بین المللی ولیعصر
شماره نظام پزشکی: ۸۶۶۱۳

دکتر شهرام قاسم بگلو

تخصص: بیماریهای گوش حلق و بینی
آدرس مطب:خیابان آزادی- بالاتر از بیمارستان سینا- کلینیک تخصصی شیخ الرییس
شماره مطب :۳۳۳۶۶۲۱۵
آدرس محل کار: مرکز آموزشی درمانی سینا

شماره نظام پزشکی: ۸۶۷۹۶