درباره ما

امروزه در بیشتر آرایشگاههای زنانه و در مراکز نامعتبر و توسط افراد سودجو که هیچ مدرک علمی نداند اقدام به انجام خدمات زیبای از قبیل تزریق ژل، بوتاکس، تزریق چربی، فیلر، کاشت مو و غیره می نمایند و باعث ایجاد خسارات جبران ناپذیر برای بیماران می شوند لذا اینجانب دکتر صابر اقدام به راه اندازی سایت تبریزپوست برای معرفی مراکز معتبر پزشکی کردم تا مردم با مراجعه به این سایت و آشنایی با پزشکان و مراکز معتبر اقدام به انجام خدمات زیبایی نمانید.