تبریزپوست
درمان هیرسوتیسم

درمان هیرسوتیسم در تبریز

پرمویی در زنان یا هیرسوتیسم هیرسوتیسم یا پرمویی یک بیماری نسبتاً شایع در بین خانم‌ها محسوب می‌شود به طوری که از هر ۲۰ خانم یک نفر با این مشکل درگیر است که رقم نسبتاً بالایی است. گاهی افراد تصور می‌کنند که هیرسوتیسم یک بیماری است در صورتی که این‌گونه نبوده و باید به این نکته […]