متخصص ENTدر تبریز

دکتر سيد جواد سید توتونچی

سيد جواد سید توتونچی درباره پزشک: دکتر سید جواد سید توتونچی یکی از بهترین جراح بینی ترمیمی در تبریز می باشند که پزشک متخصص در شاخه ی اتورینولارینگولوژی یا ENT (گوش، حلق، بینی و جراحی سر و گردن) هستند؛ از دیگر زمینه هایی که در آن تخصص دارند می توان ... ادامه مطلب