لیزر های جوانسازی

روشهای درمان چین های پیشانی

چین و چروک های پیشانی چین و چروک های پیشانی همان خطوط افقی هستند که بر روی پیشانی برخی از افراد قابل رویت می‌باشند. اگر دقت کرده باشید، افرادی که در مشاغلی مانند رانندگی، کشاورزی و … فعالیت دارند؛ به دلیل مواجهه مکرر با تابش نور خورشید خطوط پیشانی، و ... ادامه مطلب