تبریزپوست
هزینه کاشت ریش در تبریز

قیمت و هزینه کاشت ریش در تبریز

کاشت ریش در تبریز با توجه به تحقیقات انجام شده بیش از 50 درصد مردان از وضعیت ریش های خود ناراضی هستند، برخی از رشد تکه ای ریش رنج برده و برخی هم از خالی بودن یک قسمت بسیار ناراضی هستند. راه حل تمامی این مشکلات بسیار ساده خواهد بود زیرا تنها با یک جلسه […]