کل اخبار 1102
ساعت :

رفع گودی زیر چشم

16 شهریور 1400

فیلم رفع گودی زیر چشم با تزریق ژل

فیلم رفع گودی زیر چشم با تزریق ژل توسط دکتر صفیه چعباوی زاده را مشاهده نمایید.  

4 مرداد 1400

تصاویر تزریق ژل صورت

رفع گودی زیر چشم با تزریق فیلر زاویه سازی مادلینگ و برجسته سازی صورت با تزریق ژل برجسته سازی و فرم دهی گونه با تزریق ژل جوانسازی ورفع تیرگی و گودی زیر چشم و با تزریق ژل رفع گودی زیر چشم با تزریق ژل زاویه سازی و حجم دهی صورت با تزریق ژل برجسته سازی […]

برو بالا