کل اخبار 1102
ساعت :

دکتر امیر هوشنگ نصیری اسکوئی

دکتر امیر هوشنگ نصیری اسکوئی
25 دی 1399

دکتر امیر هوشنگ نصیری اسکوئی

  دکتر امیر هوشنگ نصیری اسکوئی شهر مجاز پروانه استان تهران- شهرستان تهران- شهر تهران نوع پروانه پروانه طبابت مدرک مربوطه فوق تخصص بورد (دانشنامه) جراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگی

برو بالا