تبریزپوست

خطرات لیزر موهای زائد

خطرات لیزر موهای زائد لیزر موهای زائد در بسیاری از مواقع بهترین گزینه برای حذف موهای زائد بدن است . اما توجه به نکات اساسی و خطرات لیزر موهای زائد بسیار حائز اهمیت است. یکی از مهم ترین آنها در افرادی که پوست خود را به روش های مختلف برنزه کرده اند. پس از برنزه […]