درمان عرق کف دست

درمان تعریق با بوتاکس در تبریز

درمان تعریق با بوتاکس در تبریز

گاهی افراد در هر زمانی از روز و بدون آن که فعالیت فیزیکی داشته باشند عرق می کنند. آن هم به این دلیل است که عصب هایی که وظیفه تحریک غدد تعریقی را بر عهده دارند بیش از پیش فعال شده و در زمان های غیر ضروری عرق ترشح می ... ادامه مطلب