درمان تینه آ ورسیکالر

عفونت قارچی تینه آ ورسیکالر

تینه آ ورسیکالر یک عفونت قارچی مزمن، سطحی و فرصت طلب که در آب و هوای گرم شایع و اکثراً در تابستان شروع می شود. در بالغین جوان و خانمها شایع تر است. افزایش تعریق در تشدید آن نقش دارد. شکل ضایعات: لکهای مختصر پوسته دار به رنگ صورتی تا ... ادامه مطلب