کل اخبار 1102
ساعت :

تزریق بوتاكس

درمان تعریق با بوتاکس در تبریز
7 مرداد 1400

درمان تعریق با بوتاکس در تبریز

گاهی افراد در هر زمانی از روز و بدون آن که فعالیت فیزیکی داشته باشند عرق می کنند. آن هم به این دلیل است که عصب هایی که وظیفه تحریک غدد تعریقی را بر عهده دارند بیش از پیش فعال شده و در زمان های غیر ضروری عرق ترشح می نمایند. حال افرادی که با […]

برو بالا