کلینیک پوست و لیزر ایرانمهر

کلینیک پوست و لیزر ایرانمهر

آدرس کلینیک پوست و لیزر ایرانمهر : تبریز، ۱۷ شهریور جدید، روبروی برج آذربایجان، نبش مقصودیه، ساختمان نیک، طبقه سوم
تلفن : ۰۴۱-۳۵۵۳۹۵۹۵