تبریزپوست
تبریزپوست

[vc_row css_animation=”none”][vc_column css_animation=”slideInUp” width=”1/3″][cz_service_box type=”vertical” title=”فیلم کاشت ابرو طبیعی” icon=”far fa-futbol” icon_fx=”cz_sbi_fx_0″ id=”cz_46671″ sk_overall=”border-bottom-style:solid;border-color:#cccccc;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;padding:30px 40px 40px 40px;border-width:3px 3px 3px 3px;margin-top:0px;” sk_title=”font-size:20px;color:#940937;font-family:dana;font-weight:700;” sk_icon=”font-size:36px;color:#e91e63;” sk_icon_con=”border-bottom-style:solid;border-color:#cccccc;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;border-width:3px 3px 3px 3px;margin-top:5px;”][/cz_service_box][cz_button title=”بیشتر” btn_position=”cz_btn_block” icon_position=”after” link=”url:https%3A%2F%2Ftabrizpoost.ir%2F%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2588%25db%258c-%25d8%25b7%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b9%25db%258c%2F|title:%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88%DB%8C%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C” icon=”fa fa-long-arrow-right” id=”cz_93776″ sk_button=”border-bottom-style:solid;border-color:#cccccc;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;background-color:#ffffff;padding-bottom:10px;padding-top:10px;border-width:3px 3px 3px 3px;margin-top:-3px;position:relative;display: block;text-align:center;color:#e91e63;” sk_hover=”border-bottom-style:solid;border-color:#e91e63;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;background-color:#e91e63;border-width:3px 3px 3px 3px;color:#ffffff;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_service_box type=”vertical” title=”فیلم کاشت ابرو دائمی” icon=”far fa-futbol” icon_fx=”cz_sbi_fx_0″ id=”cz_94270″ sk_overall=”border-bottom-style:solid;border-color:#cccccc;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;padding:30px 40px 40px 40px;border-width:3px 3px 3px 3px;margin-top:0px;” sk_title=”font-size:20px;color:#940937;font-family:dana;font-weight:700;” sk_icon=”font-size:36px;color:#e91e63;” sk_icon_con=”border-bottom-style:solid;border-color:#cccccc;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;border-width:3px 3px 3px 3px;margin-top:5px;”][/cz_service_box][cz_button title=”بیشتر” btn_position=”cz_btn_block” icon_position=”after” link=”url:https%3A%2F%2Ftabrizpoost.ir%2F%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2588-%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25a6%25d9%2585%25db%258c%2F|title:%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%DB%8C” icon=”fa fa-long-arrow-right” id=”cz_40064″ sk_button=”border-bottom-style:solid;border-color:#cccccc;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;background-color:#ffffff;padding-bottom:10px;padding-top:10px;border-width:3px 3px 3px 3px;margin-top:-3px;position:relative;display: block;text-align:center;color:#e91e63;” sk_hover=”border-bottom-style:solid;border-color:#e91e63;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;background-color:#e91e63;border-width:3px 3px 3px 3px;color:#ffffff;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][cz_service_box type=”vertical” title=”فیلم تکنیک جدید کاشت ابرو” icon=”far fa-futbol” icon_fx=”cz_sbi_fx_0″ id=”cz_79830″ sk_overall=”border-bottom-style:solid;border-color:#cccccc;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;padding:30px 40px 40px 40px;border-width:3px 3px 3px 3px;margin-top:0px;” sk_title=”font-size:20px;color:#940937;font-family:dana;font-weight:700;” sk_icon=”font-size:36px;color:#e91e63;” sk_icon_con=”border-bottom-style:solid;border-color:#cccccc;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;border-width:3px 3px 3px 3px;margin-top:5px;”][/cz_service_box][cz_button title=”بیشتر” btn_position=”cz_btn_block” icon_position=”after” link=”url:https%3A%2F%2Ftabrizpoost.ir%2F%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25d8%25aa%25da%25a9%25d9%2586%25db%258c%25da%25a9-%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2588%2F|title:%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%88|target:_blank” icon=”fa fa-long-arrow-right” id=”cz_33223″ sk_button=”border-bottom-style:solid;border-color:#cccccc;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;background-color:#ffffff;padding-bottom:10px;padding-top:10px;border-width:3px 3px 3px 3px;margin-top:-3px;position:relative;display: block;text-align:center;color:#e91e63;” sk_hover=”border-bottom-style:solid;border-color:#e91e63;border-top-style:solid;border-right-style:solid;border-left-style:solid;background-color:#e91e63;border-width:3px 3px 3px 3px;color:#ffffff;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][cz_gap height=”100px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

 جهت مشاوره رایگان و تزریق ژل جالپرو در مرکز زیبایی تبریز پوست دکتر صابر با شماره مطب ۳۳۸۴۰۰۲۹ یا با شماره موبایل ۰۹۳۰۵۵۰۰۳۸۰ تماس حاصل فرمایید.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *