تکمیل فرم برای افراد جویای کار

لطفا برای درج آگهی استخدام، مشخصات و مدرک و تخصص خود را بطور کامل تکمیل نمایید.

کارشناسان ما بعد از کنترل مشخصات و مدارک شما در بخش آگهی استخدام نام شما را قرار خواهند داد.

[wpuf_form id=”4035″]