تکمیل فرم برای افراد جویای کار

لطفا برای درج آگهی استخدام، مشخصات و مدرک و تخصص خود را بطور کامل تکمیل نمایید.

کارشناسان ما بعد از کنترل مشخصات و مدارک شما در بخش آگهی استخدام نام شما را قرار خواهند داد.

  • در این قسمت یک بیوگرافی از خودتان-مدرک -تخصص و مهارت خود را بنویسید و بنویسید در چه زمینه ای تخصص دارید.
  •